Passing of Judge David Ambler

Tiwhatiwha te pō!

Kua hinga he tētē kura! Kua hinga he rangatira! Kua tau te pōkēkēao ki runga i a tātou. E Rāwiri tēnei mātou a auhi nei, e ruku popoi nei mōu i huri kaweka ki ngā rire-ā-rangi.

It is with great sadness that we mark the passing of Māori Land Court, and Waitangi Tribunal member, Judge David Ambler, who passed away in Whangārei on 11 November 2017.

Judge David Ambler was appointed to the Māori Land Court on 1 June 2006. Based in Whangārei, he was one of two resident Judges for the Taitokerau District of the Māori Land Court, hearing cases in Kaitaia, Kaikohe, Whangārei and Auckland.

Judge Ambler graduated from the University of Auckland in 1989 with a Bachelor of Arts in Māori Studies and a Bachelor of Laws (Hons). Upon admission to the Bar in 1990, he went on to practise as a staff solicitor with Kensington Swan in Auckland. In 1992 he moved to Rotorua where he practised as a staff solicitor with East Brewster, later becoming a partner in 1997. He was also fluent in Te Reo Māori.

During his time as a lawyer, Judge Ambler advised and represented clients in relation to a range of Māori land issues and acted for a number of Māori Trust Boards, Māori land trusts and Incorporations as well as representing claimants in the Waitangi Tribunal (notably in Hauraki, Te Urewera, Wairarapa ki Tararua and the Central North Island).

In addition to the Māori Land Court, Judge Ambler was also a member of the Waitangi Tribunal and he was most recently the presiding officer for the Te Rohe Pōtae Inquiry District.

Kua pōhara tātou katoa i tō rironga e Rāwhiri, haere ki a Ruakūmea, ki a Ruatōia, e kukume tonu nei, e tōtō tonu nei i te tangata ki te pō.

Moe Mai e te Rangatira.

← Back to the news